Časté otázky

Ako získať Kartu zdravia®?

Kartu zdravia® môže získať bezplatne každý pacient/klient lekárne, ktorá je členom Družstva lekární a aktívne sa zapája do projektu Karty zdravia®. Podmienkou je samozrejme prejavenie záujmu vyplnenie prihlášky.

Prečo si založiť Kartu zdravia®?

V lekárňach Družstva lekární je možné využívať mnohé naozaj nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti, bližšie špecifikované na týchto stránkach. Všetky výhody a služby Vám však lekárnik môže poskytnúť iba tým pacientom, o ktorých má podrobné informácie. Karta zdravia® je prvým nevyhnutným krokom týmto smerom. Ak chcete naozaj plnohodnotne využiť možnosti, ktoré Vám môže Vaša lekáreň a Váš lekárnik poskytnúť, neváhajte a príďte si pre svoju Kartu zdravia® do svojej lekárne.

Aké výhody získate s Vašou Kartu zdravia®?

Vaša Karta zdravia® Vás oprávňuje využívať viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti:

  • bezplatné meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkového srdcovo-cievneho rizika,
  • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.,
  • bezplatné liekové poradenstvo,
  • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky,
  • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika,
  • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
  • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore
  • telefonické poradenstvo a pomoc.

 

O všetkých možnostiach využitia Karty zdravia® Vás ochotne poinformujú pracovníci Vašej lekárne.

V ktorých lekárňach sa dá použiť Karta zdravia®?

Kartu zdravia® si môžete nechať vystaviť a následne s ňou spojené služby môžete využívať v lekárňach Družstva lekární, aktívne participujú na projektu Karty zdravia®. Na akceptáciu Karty zdravia® v danej lekárni Vás upozornia pútače a ďalšie propagačné a informačné materiály vo Vašej lekárni. Samozrejme, s dôverou sa môžete kedykoľvek obrátiť na pracovníkov Vašej lekárne.

Ako Karta zdravia® vypadá?

Karta má veľkosť i tvar bežnej kreditnej karty. Na lícnej strane je logo Družstva lekární, ktoré projekt zastrešuje, a logo Karty zdravia®. Rubová strana obsahuje informácie o lekárni, ktorá Kartu zdravia® vydala a identifikačný čiarový kód. Tieto údaje sú na Karte nezmazateľne vytlačené. Okrem týchto informácií obsahuje čitateľný podpis držiteľa Karty a niektoré základné informácie, ktoré môžu lekárnikovi pomôcť rýchlo sa zorientovať v najzávažnejších zdravotných problémoch držiteľa Karty. Informácie na rubovej strane Karty sú veľmi dôležité a nakoľko nie sú v takejto forme nikde voľne dostupné, môžu držiteľovi Karty doslova zachrániť život.

Ako je karta chránená proti zneužitiu?

Najväčším nebezpečenstvom z pohľadu zneužitia Karty zdravia® je jej prípadné napodobenie a snaha o využívanie služieb, ktoré sú s Kartou zdravia® spojené. Proti tomu je karta chránená po právnej i technickej stránke. Právnu ochranu predstavuje logo Družstva lekární a najmä ochranná známka Karty zdravia®. Na zneužitie ochrannej známky zákon pamätá až 5 rokmi odňatia slobody. Technická ochrana karty je daná jej ochrannými prvkami a tým, že čísla kariet sú centrálne prideľované a registrované u celosvetovej autority pre čiarové EAN kódy.
Akékoľvek napodobovanie je však veľmi nepravdepodobné. Kartu zdravia® totiž môže ktorýkoľvek pacient získať vo svojej lekárni bezplatne. Okrem toho, skutočná hodnota Karty zdravia® je práve v informáciách, ku ktorým má práve prostredníctvom Karty lekárnik prístup.

Ako sú chránené údaje?

Na Karte zdravia® nie sú žiadne dôverné údaje o zákazníkovi či o lekárni. Dáta na Karte teda nie je potrebné chrániť, pretože tam žiadne nie sú.
Údaje v databáze lekárne sú naopak v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov veľmi dôsledne chránené. Každá lekáreň má vypracovaný bezpečnostný projekt, ktorý sa do najmenších podrobností zaoberá ochranou údajov všetkých pacientov lekárne.

Sú informácie získané v rámci projektu Karty zdravia® poskytované iným osobám či spoločnostiam?

Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané počas výdaja liekov vo Vašej lekárni, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Žiadna z lekární v projekte, ani Družstvo lekární, ktoré projekt zastrešuje, nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Môže mať pacient niekoľko Kariet zdravia® či obdobných kariet?

Zákazník síce môže mať toľko kariet, koľko chce – ale je to hlúposť. Karta zdravia® oprávňuje jej držiteľa v každej lekárni označenej logom Karty zdravia® využívať s ňou spojené služby, nie je preto potrebné mať viacero takýchto kariet.
Nepredpokladáme ani, že budete mať záujem o viaceré karty, ktoré dnes mnohé slovenské lekárne vydávajú. Konkurenčné systémy sú totiž zamerané na finančný benefit a ich prevedenie neumožňuje lekárnikovi zmysluplne využívať všetky informácie tak, ako to umožňuje Karta zdravia®. Sme presvedčení o tom, že každý človek, ktorému leží jeho zdravie skutočne na srdci, uprednostní systém založený na skvalitnení služieb, zlepšení starostlivosti a teda v konečnom dôsledku na zlepšení svojho zdravia.

Čo Kariet zdravia® stojí?

Kartu zdravia® získate bezplatne v ktorejkoľvek členskej lekárni Družstva lekární označenej jej logom. Je teda bezplatná, čo však neznamená, že je bezcenná. Práve naopak. Veríme, že takto – zadarmo – získate nástroj, pomocou ktorého môžete chrániť to najdrahšie, čo máte – Vaše zdravie.
Tiež si myslíte, že je to dobrý obchod?

Je používanie Karty zdravia® legálne?

Dobrá otázka. Pacientské, vernostné či, ak chcete, zákaznícke systémy, zavádzané mnohými slovenskými lekárňami, v mnohom porušujú platné legislatívne ustanovenia. Napríklad Zákon č.140/1998 Z. z. o liekoch v § 36 hovorí: „Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie … vyberať finančnú úhradu v nesprávnej výške,“ alebo „Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie poskytovať ani prijímať zľavy a rabaty v naturáliách“. Cieľom týchto opatrení je jednoznačne ukázať, že lekáreň je zdravotnícke zariadenie. Ako také teda nemá a ani nesmie využívať marketingové nástroje typické pre obchodné prevádzky. Mnohé lekárne však napriek tomu tieto nástroje využívajú a menia sa na obchody.
Lekárne používajúce Kartu zdravia® Vás však na porušovanie legislatívy lákať nebudú. Systém spĺňa tie najprísnejšie legislatívne i etické požiadavky a je predpokladom poskytovania ozaj kvalitných služieb lekárenskej starostlivosti.
Príďte si ich aj Vy vyskúšať!

Späť na začiatok stránky