Charakteristika

Karta zdravia® je personalizovanou pacientskou kartou, vydáva sa teda osobitne pre každého pacienta. Jej zmysel spočíva v možnosti využívať viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.

Základné služby garantované každou lekárňou vydávajúcou Kartu zahŕňajú:

  • meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkového srdcovo-cievneho rizika, v rámci projektu prevencie kardiovaskulárnych ochorení Vaše srdce
  • bezplatné liekové poradenstvo,
  • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika
  • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
  • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore
  • špeciálny program pre chronicky chorých pacientov (diabetikov, alergikov, kardiakov, pacientov ZŤP a pod.) Od 1.4.2009 až do odvolania je program pozastavený. Viac o dôvodoch v novinkách.

Medzi ďalšie služby, ktoré rozširujú rámec služieb patrí:

  • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.
  • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky
  • telefonické poradenstvo a pomoc.
Späť na začiatok stránky