Technické riešenie

0

Karta zdravia® je bežnou plastovou kartou rozmerov 86 x 54 x 0,76 mm. Jej zadná strana obsahuje:

  • informácie o lekárni, ktorá Kartu vydala (názov, adresa, kontaktné informácie),
  • informácie o držiteľovi Karty (meno a priezvisko, krvná skupina, závažné zdravotné problémy – ochorenia, alergia a pod.),
  • identifikátor – registrovaný čiarový kód.

Informácie o držiteľovi Karty sú vpísané do popisových polí Karty. Všetky ostatné informácie sú na Karte už vopred vytlačené.

Identifikátorom je registrovaný čiarový EAN kód. Jeho prostredníctvom má lekárnik zabezpečený prístup na osobné konto pacienta, vedené v databázovom systéme lekárne. Ten zaznamenáva všetky informácie potrebné na skvalitnenie poskytovanej lekárenskej starostlivosti, najmä:

  • identifikačné informácie o držiteľovi Karty (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné informácie, zdravotná poisťovňa, ošetrujúci lekári a pod.)
  • zdravotnú anamnézu (závažné ochorenia, chronicky užívané lieky, alergie a pod.)
  • liekovú históriu – všetky vydané lieky a výživové doplnky,
  • parametre – stanovené parametre fyziologicko-biochemických vyšetrení,
  • farmakoterapeutické problémy – subjektívne problémy s liečbou (nedodržiavanie liečebnej schémy a pod.),
  • konzultácie – priebeh konzultácií, odporučené riešenia a pod..

Tieto informácie sú ďalej využívané pri poskytovaní cieleného poradenstva a personalizovanej lekárenskej starostlivosti.

Späť na začiatok stránky