Kto sme

Sme lekárnici a ako takí predovšetkým zdravotníci. Vážime si našich pacientov a chceme im poskytovať plnohodnotnú lekárenskú starostlivosť. Nechceme sa s nimi dohadovať o zľavách na lieky či darčekoch za vydané lieky, nechceme, aby odvádzali svoju pozornosť od podstatných vecí akou je ich zdravie, vďaka v súčasnosti populárnemu „lekárenskému biznisu“. Vieme, že za túto situáciu sú spoluzodpovední aj lekárnici a ich neschopnosť správne komunikovať s verejnosťou a ponúknuť všetky služby, ktoré do lekárne patria. Potom je možné nadobudnúť dojem, že lekáreň je často skôr obchodom. Skúsenosti zo zahraničia však ukazujú, že pacienti vo vyspelých krajinách si svoje zdravie vážia a preto s veľkým nadšením vítajú projekty zamerané na ich zdravie a na užšiu spoluprácu a kontakt so svojim lekárnikom.

Našim cieľom je vysvetliť Vám, že od svojej lekárne môžete a mali by ste očakávať niečo viac ako len zľavu a často predaj sortimentu, ktorý je všetkým možným, len nie lekárenským. Mali by ste od nás predovšetkým vyžadovať radu, podrobné vysvetlenie liečby, dávkovania, mali by ste sa pýtať na prípadné interakcie, tehotné a dojčiace matky by sa mali zaujímať o vplyv svojich liekov na ich dieťatko, seniori by mali vyžadovať osobný a diskrétny prístup vrátane prípadného presného individuálneho rozpisu. Nie každý pacient si to však uvedomuje, mnohí si myslia, že tým lekárnika obťažujú alebo zdržujú ostatných pacientov. Nie je tomu tak.

Družstvo lekární ako združenie lekárnikov – majiteľov lekární sa chce pokúsiť túto situáciu zmeniť. Projekt Karty zdravia® je jednou z ciest, ako sa Vám snažíme ukázať dôležitosť a špecifické poslanie lekárne pre Vaše zdravie.

Späť na začiatok stránky