Lekárenská starostlivosť

Kedy chodíte do lekárne? Čo od tejto návštevy očakávate? A čo naozaj dostávate? Ak iba lieky, verte, že nie ste na správnej adrese.

Správna lekáreň Vám poskytuje špeciálnu zdravotnícku starostlivosť, teda službu, a nie tovar. Pod lekárenskou starostlivosťou rozumieme nielen samotný výdaj liekov, ale aj podávanie informácií a lekárenské poradenstvo. Cieľom tejto služby je prostredníctvom podávania dôležitých informácií o liekoch formou čo najzrozumiteľnejšou pacientovi dosiahnuť presné dodržiavanie správnej liečby. V konečnom dôsledku teda ide o minimalizáciu nákladov a najmä o zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Liek je pri tejto činnosti iba nástrojom, bez zodpovedajúcej informácie je úplne bezcenný.

Lekárenská starostlivosť je špecifickou službou, zásadne odlišnou od obchodnej činnosti. Konštatuje to slovenská legislatíva i európske inštitúcie, ktoré jednoznačne zaraďujú lekárenstvo a lekárenskú starostlivosť do moderného zdravotníctva vedľa ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Dokumentujú to aj mnohé prieskumy, podľa ktorých až ¼ všetkých konzultácií a návštev v lekárni nevedie k výdaju lieku. Špecifický charakter lekárenstva umocňujú i zákonom stanovené kvalifikačné požiadavky na túto prácu:

  • špeciálne vysokoškolské štúdium farmaceutického smeru,
  • postgraduálne vzdelávanie v jednotlivých špecializáciách (I., II., príp. nadstavbová špecializácia),
  • ďalšie celoživotné vzdelávanie, organizované a vyhodnocované v päťročných cykloch.

Správna lekáreň teda nie je obchodom. Tá skutočná Vám okrem výdaja Vašich liekov, zdravotníckych pomôcok či iného doplnkového sortimentu poskytne i ďalšie služby pre Vaše zdravie:

  • konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch s cieľom zvýšiť ich účinnosť, bezpečnosť a racionálne používanie,
  • identifikáciu a riešenie prípadných problémov spojených s Vašou liečbou,
  • dôverný rozhovor o Vašej liečbe a jej rizikách,
  • kontrolnú činnosť v oblasti racionálnej farmakoterapie,
  • vykonávanie rutinných fyziologicko-biochemických vyšetrení.

Ak Vás teda do lekárne lákajú iba na zľavy a akcie na lieky, je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, kde skutočne dostávate viac…

Späť na začiatok stránky