Lieková karta pacienta

Lekáreň nie je obchod. Jej hlavným poslaním je popri výdaji liekov lieky a ďalšieho sortimentu lekárne najmä poskytovanie odborných informácii o liekoch či ochorení pacienta. Na splnenie tohto požiadavku je nevyhnutné, aby lekárnik mal k dispozícii úplné liekové záznamy, poznal anamnézu, diagnózu či základné výsledky laboratórnych testov daného pacienta. Ide o úplne nové pojatie poskytovania služieb lekárnikom v lekárni.

Pod liekovou kartou pacienta potom rozumieme komplexnú databázu liečivých prípravkov na predpis i tých voľnoprodejných a základných klinických informácii nevyhnutných pre stanovenie farmakoterapie pacienta. Tato databáza je vytváraná a uchovávaná lekárnikom v počítači danej lekárne. Lekárnikovi poskytuje informácie nevyhnutné pre zvýšenie bezpečnosti, účinnosti a efektívnosti liečby.

Medzi ďalšie možnosti využitia liekovej karty pacienta patrí:

  • prehľad o liečivých prípravkoch a výživových doplnkov užívaných pacientom,
  • detekcia nežiaducich účinkov, interakcií a kontraindikácií liekov a doplnkov,
  • detekcia odchýlok či možných problémov pri dlhodobej liečbe,
  • rady pacientom pri komplexnej terapii,
  • komplexné zhodnotenie situácie pri zmene používaných liekov,
  • monitorovanie dodržiavania liečebnej schémy pacientom,
  • možnosť kontroly preskripcie lekárov a následnej odbornej diskusie a spolupráce s predpisujúcim lekárom,
  • poskytnutie a zhodnotenie prehľadov o farmakoterapii samotným pacientom,
  • sledovanie možného predávkovania či zneužívania liekov,
  • uchovávanie otázok a požiadaviek pacienta týkajúcich sa minulej preskripcie či riešenia zdravotných problémov.

Páči sa vám tento nápad? Aj to je jeden zo spôsobov, ako Vám môže Váš lekárnik a Vaša lekáreň pomôcť. Len si ju musíte správne vybrať…

Späť na začiatok stránky