Služby pre držiteľov karty

Karta zdravia® je personalizovanou pacientskou kartou, vydáva sa teda osobitne pre každého pacienta. Jej zmysel spočíva v možnosti využívať viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.

Základné služby garantované každou lekárňou vydávajúcou Kartu zahŕňajú:

  • meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, cukrov a tuku v krvi, stanovovanie celkovéhosrdcovo-cievneho rizika,
  • bezplatné liekové poradenstvo,
  • sledovanie liekovej histórie a liekového rizika
  • sledovanie zdravotných údajov a rizík (krvná skupina, alergie, výsledky meraní a pod.),
  • možnosť poskytnutia všetkých služieb aj mimo otváracích hodín po predchádzajúcom dohovore

Medzi ďalšie služby, ktoré rozširujú rámec služieb patrí:

  • ďalšie testy na požiadanie – vredová choroba žalúdka (test na Helicobacter pylori), testy na omamné a psychotropné látky a pod.
  • poradenstvo v oblasti dermatologickej kozmetiky
  • liekové poradenstvo a pomoc aj prostredníctvom telefónu či e-mailu.
Späť na začiatok stránky