Liekové poradenstvo

Práca lekárnika v lekárni v sebe zahŕňa okrem výdaja liekov, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a ďalšieho doplnkového sortimentu aj dispenzáciu, teda informačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť.
Výdajná činnosť slúži na distribúciu hmotnej zložky lekárenskej starostlivosti od poskytovateľa – lekárnika – k prijímateľovi – pacientovi.
Na druhej strane predstavuje dispenzácia nehmotnú zložku lekárenskej starostlivosti – poskytovanie informácií či rád o liekoch a výživových doplnkoch. Pre každý liek totiž existuje určité množstvo informácií, ktoré musia byť pacientovi podané pri jeho výdaji preto, aby bolo zaistené ich správne a bezpečné užívanie. V opačnom prípade môže dôjsť ku zlyhaniu liečby, či v horších prípadoch aj k poškodeniu zdravia pacienta.
Pacient či klient lekárne by pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov mal dostať nasledujúce informácie:

  • Správne pomenovanie lieku – je veľmi žiaduce, aby ho pacienti ovládali. Takto sa dá predísť problémom pri poslytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. Príkladom môže byť pacient na urgentnom príjme, ktorý nie je schopný pohotovostnému lekárovi povedať, aké lieky užíva). Karty zdravia® tento problém rieši. Jej prostredníctvom Vám vieme v lekárni zaznamenávať tzv. liekovú anamnézu, teda zoznam všetkých užívaných liekov, sledovať jej históriu i možné riziká.
  • Objasnenie účinku lieku – pacient má lepší prehľad o svojich liekoch ak vie, ktorý liek mu na čo pomáha, čo môže viesť aj k väčšej zodpovednosti pri ich užívaní a dôslednejšiemu dodržiavaniu liečebnej schémy.
  • Schéma dávkovania – sem patrí čas užitia lieku, spôsob užitia, vzťah k jedlu, vzťah k iným liekom. Pacient bude pri dodržiavaní pokynov užívať liek bezpečne a bude v maximálnej miere zaistená jeho účinnosť.
  • Iné upozornenia k užívaniu – často treba upozorniť na nevhodnosť konzumácie alkoholu v kombinácii s daným liekom alebo na iné obmedzenia spojené s užitím lieku (napr. vedenie motorových vozidiel, dietetické pokyny a podobne). Ohľad musíme brať aj na liekovú formu lieku (suspenziu pretrepať pred použitím, retardovanú tabletu užiť v celku a pod.).
  • Možné vedľajšie a nežiaduce prejavy – pacienta je potrebné dopredu upozorniť na možné neželané prejavy.
  • Informácie k uchovávaniu liekov. – pri niektorých liekoch alebo liekových formách je Potrebné uvedomiť si špecifiká ich skladovania a uchovávania. Sem patrí aj kontrola doby použiteľnosti pri liekoch. Máte doma dlhšiu dobu lieky, ktoré používate iba v prípade potreby. Prineste ich do svojej lekárne, skontrolujeme Vám ich použiteľnosť!

Z odborného hľadiska je dispenzácia neoddeliteľnou súčasťou lekárenskej starostlivosti. Táto činnosť môže byť poskytnutá bezprostredne pri výdaji lieku, neskôr pri konzultácii pri výdajnom mieste či v konzultačnej miestnosti verejnej lekárne, alebo i na diaľku, prostredníctvom telefónu či elektronickej pošty.

Chceli by ste, aby sa aj pre Vás táto rozprávka stala realitou? Navštívte najbližšiu partnerskú lekáreňa uvidíte, ako pre Vás môže byť lekárnik naozaj prospešný.

Späť na začiatok stránky