Liekové riziko

Moderné lieky sú účinnými prostriedkami na úspešnú liečbu väčšieho množstva ochorení ako kedykoľvek predtým. Niektoré lieky vám musí predpísať lekár, až potom vám ich lekárnik môže v lekárni vydať. Mnoho chorôb alebo príznakov však môžete úspešne liečiť liekmi, ktoré v lekárni dostanete priamo, bez lekárskeho predpisu.
Dnešné lieky sú vo všeobecnosti veľmi bezpečné, ak sú však správne používané. To znamená, že majú byť užívané v správnej dávke, správnym spôsobom a v správnom čase. V opačnom prípade nemusia vždy účinkovať tak, ako majú, alebo môžu dokonca spôsobiť nepríjemné nežiaduce účinky.
Viete, ako máte užívať svoje lieky tak, aby boli účinné a pritom bezpečné? Práve lekárnik je tým naslovovzatým odborníkom, ktorý Vám môže pomôcť pri bezpečnom a účinnom užívaní Vašich liekov. Neváhajte a využite možnosť i svoje právo na dôverný rozhovor so svojim lekárnikom. Že neviete o čom? Dáme Vám pár tipov.

Správnosť užitia lieku
Lieky majú väčšinou podobu tabliet, ktoré na prvý pohľad vyzerajú rovnako. Avšak spôsob výroby tablety a jej prípadná špeciálna úprava môžu znamenať rôzne požiadavky na správne užitie. Kým niektoré tablety sa nesmú rozlomiť, rozpustiť, rozdrviť alebo rozhrýzť, pretože by sme prekazili ich účinok, iné je naopak potrebné pred prehltnutím čo najlepšie rozžuť. Sú tablety, ktoré sa neprehĺtajú vôbec- slúžia len na cmúľanie, aplikujú sa iba pod jazyk, alebo sa z nich pripraví roztok na ďalšie použitie. Ani roztoky, masti, krémy a prášky sa neužívajú všetky rovnako. Niektoré lieky majú zložitejší aplikačný mechanizmus (spreje, inhalátory a pod.) a pri nesprávnej manipulácii neúčinkujú podľa predpokladu. Ak nemáte istotu, či so svojimi liekmi manipulujete správne, spýtajte sa svojho lekárnika!

Správne dávkovanie liekov
Lieky je potrebné užívať v presne stanovený čas a v presnej dávke. Odmeranie dávky predstavuje u niektorých liekov problém. Časové odstupy medzi jednotlivými dávkami majú svoju spodnú hranicu (predchádzanie nežiaducim účinkom) a hornú hranicu (zaistenie správneho účinku). Iné je dávkovanie toho istého lieku u detí, iné u dospelých a iné u starých ľudí. Pokiaľ si kupujete lieky bez lekárskeho predpisu je dobré overiť si v lekárni, ako často a v akej dávke sa liek má užívať. Ak nemáte istotu, že liek viete presne dávkovať a nie sú vám známe bezpečné odstupy medzi jednotlivými dávkami, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a potrava
Každý liek má iný vzťah k potrave. Niektoré lieky sa užívajú pred jedlom, niektoré počas jedla a podaktoré po jedle. Príčiny rôzneho vzťahu k príjmu potravy sú rozličné: zaistenie čo najrýchlejšieho účinku, predchádzanie nežiaducim účinkom a podobne. Niekedy je dôležitý odstup od jedla. Existujú lieky, ktoré pri užití spolu s potravou nemajú liečebný efekt a je potrebné stanoviť dostatočný časový odstup pred alebo po jedle, kedy má byť liek správne užitý. Nesprávne užitie lieku vzhľadom ku konzumácii potravy môže spôsobiť zníženú účinnosť lieku, oneskorenie účinku, alebo nežiaduci prejav lieku. Ak si nie ste istý, ako sa vaše lieky znášajú s potravou, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a alkohol
Lieky sú pre organizmus prevažne cudzorodé látky a vďaka práci pečene a iných orgánov ich organizmus vie vylúčiť. Alkohol v menšom i väčšom množstve mení aktivitu pečeňových enzýmov, ktoré liečivo eliminujú. Ak je aktivita enzýmov nižšia, liek pôsobí príliš dlho, účinok sa pri pravidelnom užívaní znásobuje, čoho výsledkom je zvýšené riziko nežiaducich účinkov, ba dokonca aj trvalé poškodenie zdravia. Ak je aktivita enzýmov vyššia liek prestáva pôsobiť príliš skoro a znižuje sa jeho liečebný efekt. Aj niektoré iné zložky potravy môžu meniť činnosť pečeňových enzýmov (niektoré vína, syry, grepová šťava…). Keď nemáte istotu, či sú vaše lieky citlivé na zmenu aktivity pečene, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a iné lieky
Niektoré lieky si môžu vzájomne prekážať v účinku a ich efekt sa znižuje. Naopak, sú lieky, ktoré pôsobia na ten istý orgán tela a ich účinky sa sčítavajú, čo daný orgán nadmerne zaťažuje a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Čím viac liekov človek užíva, tým viac stúpa riziko interakcie medzi liekmi. Pri zakúpení lieku bez receptu, alebo pri predpísaní nového lieku lekárom sa treba uistiť, aký má nový liek vzťah k tým, ktoré už užívame dlhšie. Toto sa týka všetkých liekov, aj tých, ktoré užívame iba v čase potreby. Ak nepoznáte, s ktorými liekmi si tie vaše môžu prekážať, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a tehotenstvo
Niektoré lieky nesmú byť užívané v tej ktorej fáze tehotenstva, alebo počas dojčenia, lebo by mohli ohroziť dieťa. Tým istým spôsobom môžu byť uvedené lieky aj prekážkou otehotnenia. Medzi lieky s týmto rizikom spadajú aj niektoré lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. Ak chcete otehotnieť, ste tehotná alebo dojčiaca žena a neviete, ako na vás a vaše dieťa môžu vplývať lieky, spýtajte sa svojho lekárnika!

Lieky a cestná premávka
Niektoré lieky menia pozornosť človeka a po ich užití by človek nemal viesť dopravný prostriedok (auto, motocykel, bicykel…). Môže takto ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Vedenie motorového vozidla pod vplyvom liekov, ktoré znižujú pozornosť vodiča, znižujú jeho koncentráciu a menia jeho reakcie je v rozpore so zákonom. Ak neviete, či váš predpísaný, alebo kupovaný liek ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá, spýtajte sa svojho lekárnika!

Späť na začiatok stránky