Pomoc pri detekcii a liečbe drogových závislostí

Drogy sa stali súčasťou každodenného života takmer väčšiny ľudskej populácie. Každý z nás s nimi dennodenne prichádza do styku. Každý deň ich užívame, i keď si to priamo ani neuvedomuje, napríklad vo forme kávy, čokolády, cigariet či pohára vína. Vravíme si, že tieto naše malé radosti nie sú „problémom,“ že my to zvládneme. Nie vždy je tomu tak… A sú aj oveľa väčšie problémy. Párty sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti, … jednoducho drogy sa nachádzajú všade. Tie, o ktorých hovoríme teraz, sú však o niečo nebezpečnejšie. Ich schopnosť vyvolať závislosť je oveľa väčšia, ako u „tolerovaných“ drog (i keď to neznižuje ich nebezpečnosť). A tak sa často my sami, alebo naši blízki, ocitáme v situácii, kedy si sami nedokážeme pomôcť. A práve tu prichádza lekárnik a Karta zdravia®.

Držiteľ Karty zdravia® sa môže na svoju lekáreň kedykoľvek obrátiť so žiadosťou prevedenie testu na omamné a psychotropné látky. Je možné skúmať vzorku potu, slín či moču, ale i stanovovať drogy na povrchu predmetov, koži, v práškoch či kvapalinách. Výsledky sú známe veľmi rýchlo, už do 5 minút.

Takto vieme stanoviť najčastejšie používané drogy – kanabinoidy (marihuanu, hašiš, konope a ich metabolity), amfetamíny (metamfetamín, extázu a ich metabolity), kokaín a jeho metabolity a opiáty (kodeín, heroín, morfín a ich metabolity). Tu však možnosti Vašej lekárne nekončia.
Oveľa častejším, a preto aj zničujúcejším problémom je fajčenie. Fajčenie patrí medzi toxikománie, predstavuje najrozšírenejší zlozvyk, spoločenskú neresť, ktorá spôsobuje mnoho zla v oblasti zdravia či medziľudských vzťahov. Fajčenie je spojené s vysokou návykovosťou i s vysokým zdravotným rizikom. Nikotín, nachádzajúci sa tabaku, je prudkým jedom, ktorý zvyšuje dráždivosť nervovej sústavy. Tabakový dym však obsahuje viac než 4 000 chemických látok, z ktorých mnohé majú vlastnosti dráždivých látok a asi 60 je známych alebo suspektných karcinogénov (látky spôsobujúce rakovinu). Nie je preto prekvapením, že fajčenie je spojené z množstvom závažných ochorení, akými sú rakovina pľúc a ďalšie formy rakoviny, bronchitída, emfyzém, žalúdočné a dvanástnikové vredy, srdcovo-cievne ochorenia či cirhóza pečene. Okrem zdravotných sa dôsledky fajčenia odrážajú aj v iných oblastiach finančnej, materiálnej či psychologickej.

I tu Vám vie Vaša lekáreň pomôcť. Držiteľ Karty zdravia® sa môže na svojho lekárnika kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o pomoc pri odvykaní od fajčenia. V lekárni sú za týmto účelom dostupné viaceré prostriedky nikotínovej substitučnej terapie vo forme žuvacích tabliet či náplastí, s ktorými Vám vo Vašej lekárni radi a kvalifikovane poradia.

Späť na začiatok stránky